คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 9 เม.ย.62 หมดอายุข่าว 9 พ.ค.62
(อ่าน 81)
หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ และเทศบาลตำบลคลองขุด นำโดยนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ โดยมี นางปิยวรรณ เพ็ญนุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด นายการันณ์ เล่ห์ทองคำ เลขานุการนายกฯ นายนันต์ ปิริยะ ปลัดเทศบาลตำบลคลองขุด นายสุชาติ บริรักษ์กิจดำรง รองปลัดเทศบาลตำบลคลองขุด ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนการฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่นิสิตสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ