นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทยสำหรับนิสิตนักศึกษาต่างประเทศ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 9 เม.ย.62 หมดอายุข่าว 9 พ.ค.62
(อ่าน 69)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทยสำหรับนิสิตนักศึกษาต่างประเทศ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาว ออง ซิน โหร นิสิตหลักสูตร ศศ.บ (ภาษาไทย) ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นนักเรียนทุนจากประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทยสำหรับนิสิตนักศึกษาต่างประเทศ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาสังคมโลก” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมี อาจารย์อาลิสา คุ่มเคี่ยม  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเป็นที่ปรึกษา

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ