นักเรียนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 9 เม.ย.62 หมดอายุข่าว 9 พ.ค.62
(อ่าน 70)
หัวข้อข่าว : นักเรียนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่28 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ด้งนี้

1. นายเมธัสธาวิน วิมลทรง จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

2. นายภานุพงศ์ คงเพชร โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลาได้รางวัลเหรียญเงิน

3. นางสาวพิมพ์ญาดา ไกรนรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ทั้งนี้จากผลการแข่งขันดังกล่าว ทำให้ นายเมธัสธาวิน วิมลทรง และนายภานุพงศ์ คงเพชร ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ