นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน มีนาคม 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 9 เม.ย.62 หมดอายุข่าว 9 พ.ค.62
(อ่าน 90)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน มีนาคม 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน มีนาคม 2562 ประกวด IDEA WOW สร้างสรรค์โฆษณาธนาคารออมสินให้ถูกใจ GEN Z เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนี้
 
รางวัลที่ 1 ทีม sunshine ทุนการศึกษา 10,000 บาท และได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศ
1. นางสาว ตรงกมล นวลสกูล
2. นางสาว ธนัชชา วัดจัง
3. นางสาว เจนจิรา นิยมเดชา
4. นางสาว อาทิตติยา คงยืน
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์จารุมาศ เสน่หา

รางวัลที่ 2 ทีม มา Get Marketing ทุนการศึกษา 5,000 บาท
1. นายวชิรนัน ทองเส็ม
2. นางสาวมยุริญ คำนวล
3. นายณัฐพงศ์ ชูมนตรี
4. นางสาวนิศารัตน์ จิตตพงษ์
5. นางสาวสุวรรณี คำจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จารุมาศ เสน่หา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทีม : ทัวร์ ทัวร์
1. นางสาวพรนิตา ศรีจันทร์งาม
2. นางสาวปณิดา นิยม
3. นางสาวศิราวรรณ จันทร์ทอง
4. นางสาวฮูไรด้า แพทย์หมัด
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จิราพร คงรอด


รางวัลชมเชย ทีม ก็มาดิคร้าบ ทุนการศึกษา 1,000 บาท
1. นายณัฐพล ปานแดง
2. นายธีรเดช ศรีอินทร์
3. นายปพน คงเกตุ
4. นายสุรเชษฐ์ ใจคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จารุมาศ เสน่หา

รางวัลชมเชย
ทีม Stronger team
1. นางสาวดารุณี สกุลเล็ก เอกการบัญชี
2 นางสาวพรรณวดี เกิดทรัพย์ เอกการบัญชี
3 นายตรีชัย ดำหาย เอกเศรษฐศาสตร์
4 นางสาวนันธิดา ดวงจิตร เอกการตลาด
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จิราพร คงรอด

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ