นายอนุวัฒน์ พัฒนเชียร ได้รับรางวัลเหรียญเงินในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 11 เม.ย.62 หมดอายุข่าว 11 พ.ค.62
(อ่าน 236)
หัวข้อข่าว : นายอนุวัฒน์ พัฒนเชียร ได้รับรางวัลเหรียญเงินในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นายอนุวัฒน์ พัฒนเชียร นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม เข้ารับรางวัลเหรียญเงิน ในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยนำเสนอโปสเตอร์ในผลงานเรื่อง การพัฒนาวิธีการจำแนกสายพันธ์เมล็ดข้าวจากภาพถ่ายโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพและเหมืองข้อมูล

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ