ขอแแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 23 เม.ย.62 หมดอายุข่าว 23 พ.ค.62
(อ่าน 432)
หัวข้อข่าว : ขอแแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561