มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ร่วมรณรงค์การลดขยะพลาสติก
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 10 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 10 มิ.ย.62
(อ่าน 455)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ร่วมรณรงค์การลดขยะพลาสติก
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยภารกิจภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ร่วมกับนิสิตชมรมสิ่งแวดล้อม บริจาคขวดพลาสติก โดยจัดทำเป็นขบวนแฟนซีเข้าร่วมขบวนเดินรณรงค์ลดปริมาณขยะรีไซเคิล กับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ภายใต้กิจกรรม "ซอดาเก๊าะ วากัฟ ยารีญะฮ ขยะรีไซเคิล" ครั้งที่ 5/2562 ณ มัสยิดบ้านทุ่งใหญ่ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อสร้างความตระหนักและรณรงค์ลดปัญหาขยะพลาสติกเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Thaksin Green University ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา