นักกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ International Pencaksilat Belgium Open Championship 2019
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 10 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 10 มิ.ย.62
(อ่าน 74)
หัวข้อข่าว : นักกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ International Pencaksilat Belgium Open Championship 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 25-28 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตสงขลา อาจารย์ ดร.เกษม  พันธุสะ และอาจารย์คัชชา  ศิริรัตนพันธ์ นำทีมนักกีฬาปันจักสีลัต เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ International Pencaksilat Belgium Open Championship 2019 ผลการแข่งขันปรากฎว่า ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญทอง) ได้แก่ Andy sulkarnaen
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) ได้แก่ นายสุรชาติ เปาะมะ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ได้แก่ นายฉัตรมงคล เอี่ยมระยับ (นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)  นายอัลอะมีน ดาโต๊ะ และนายอภิสิทธิ์ หวันสู

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา