บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปีการศึกษา 2561
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 10 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 10 มิ.ย.62
(อ่าน 216)
หัวข้อข่าว : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปีการศึกษา 2561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 คน ดังนี้

ด้านห้องปฏิบัติการ
- นางสาวมาณี แก้วชนิด ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

ด้านบริหารจัดการ
- นางสาวอรวรรณ ธนูศร ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับปฏิบัติการ