นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 4 มิ.ย.62 หมดอายุข่าว 4 ก.ค.62
(อ่าน 425)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวรัตติยา แหละหมัน นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4 ในชื่อชุดผลงานสัจจะความจริงจากใบบัว จัดโดยธนาคารกรุงไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรมที่แสดงออกถึงเรื่องราวและเนื้อหาของความเป็นไทย ให้พัฒนาก้าวสู่ระดับสากล 

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ