นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 14 มิ.ย.62 หมดอายุข่าว 14 ก.ค.62
(อ่าน 162)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ทีมบ้านทรายทอง MK58  ซึ่งเป็นนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท  ในการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  “ประกวด IDEA WOW  นำงานวิจัยสร้างสรรค์ธุรกิจ จาก หิ้ง สู่ ห้าง”  โดยมีอาจารย์อรศิริ  ลีลายุทธชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ดังนี้
    1. นายเจษฏางค์ โกณะบุตร 
    2. นางสาวรัญชิดา ธรรมจินโณ 
    3. นางสาวสุภัสสรา รัตนสุริยา 

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ