นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ.2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 27 ส.ค.62 หมดอายุข่าว 27 ก.ย.62
(อ่าน 160)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ.2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ.2562 จัดโดย สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 โดยนายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานในพิธีฯ ผลการแข่งขันในรอบนี้ ปรากฎว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 10 ทีม ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว อาจารย์มาตา  สินดำ และอาจารย์พงค์ศักดิ์  เจ๊ะพงค์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม โดยนิสิตที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย

1. นางสาวณัฐธิดา  แม่นยำ
2. นางสาวเพ็ญนภา  มาเอียด
3. นายพิฆเนศ  วินสน 

ทั้งนี้ นิสิตดังกล่าวจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันกฎหมายระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ต่อไป

ภาพ/ข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ