นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับอุดมศึกษา โครงการ "ถวายชัย ทำนองไทย ทำนองชาติ" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 2 ก.ย.62 หมดอายุข่าว 2 ต.ค.62
(อ่าน 65)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับอุดมศึกษา โครงการ "ถวายชัย ทำนองไทย ทำนองชาติ" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับรางวัลในการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับอุดมศึกษา โครงการ "ถวายชัย ทำนองไทย ทำนองชาติ" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

1.นายอภิชัย จันทร์เกษ นิสิตชั้นปีที่ 5 การศึกษาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย ซึ่งผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2.นางสาวอรไพลิน สุวรรณหงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีผู้สมัครรอบคัดเลือกกว่า 120คน จากทั่วประเทศ มีผู้ผ่านคัดเลือกเข้ามาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ชาย 5 คน หญิง 5 คน  สำหรับรูปแบบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประกอบด้วย การอ่านทำนองเสนาะ การขับเสภา การพากย์โขน และขับร้องเพลงไทยเดิม ซึ่งมีรูปแบบการประกวดแบบฉับพลัน ซึ่งผู้ประกวดไม่เคยเห็นตัวบทมาก่อน และไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะต้องอ่านทำนองเสนาะคำประพันธ์ประเภทใด เสภาไทย ลาว หรือมอญ พากย์โขนชนิดใด ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าวมี อาจารย์วราเมษ วัฒนไชย อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ฝึกสอน

ภาพ/ข่าว : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรฺและสังคมศาสตร์