การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 4 ก.ย.62 หมดอายุข่าว 4 ต.ค.62
(อ่าน 83)
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมนำเสนอและรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562 จัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี อาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล นำเสนอข้อมูลภาพรวมของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย - ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ประธานกรรมการ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ กรรมการ - อาจารย์นายแพทย์กิตติพงศ์ เรียบร้อย กรรมการ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยทักษิณใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” เพื่อช่วยให้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ