คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 7 ก.ย.62 หมดอายุข่าว 7 ต.ค.62
(อ่าน 55)
หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ (รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน) ร่วมลงนามความร่วมมือกับ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า โดยคุณจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ (ประธานกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า) คุณสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ (กรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการให้กับชุมชน โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการของอาจารย์และนิสิต ร่วมดำเนินกิจกรรมกับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตไปพร้อมกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และท้องถิ่นภาคใต้

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ