นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดรอบชิงชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ สืบสำเนียง...เสียงเสนาะ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 17 ก.ย.62 หมดอายุข่าว 17 ต.ค.62
(อ่าน 70)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดรอบชิงชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ สืบสำเนียง...เสียงเสนาะ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดรอบชิงชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ “สืบสำเนียง...เสียงเสนาะ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 จัดโดย วิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอก การประกวดครั้งนี้ มีผู้ส่งผลงานในระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 69 คน จากสถาบันจำนวน 19 สถาบัน. และทางคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งนิสิตจากสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ถึง 3 คน และได้รับรางวัลในรอบชิงชนะเลิศถึง 2 รางวัล คือ

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายอธิศักดิ์ ชุมแพ
2. รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาววรรณธิดา สันฐมิตร


ภาพ/ข่าว  : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ