นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล การประกวดร้องเพลงจีน ในการแข่งขันทักษะภาษาจีนภาคใต้ มิตรภาพคัพ 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 19 ก.ย.62 หมดอายุข่าว 19 ต.ค.62
(อ่าน 94)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล การประกวดร้องเพลงจีน ในการแข่งขันทักษะภาษาจีนภาคใต้ มิตรภาพคัพ 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวฟาติมะห์ เอกชน นิสิตหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงจีน ในการแข่งขันทักษะภาษาจีนภาคใต้ "มิตรภาพคัพ" 2562 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดยสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา สถาบันและห้องเรียนขงจื่อทั่วภาคใต้ และได้รับการคัดเลือกในรอบการแสดงใหญ่ 4 คน ให้ไปทัศนศึกษา ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2562

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ