คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช. ชิงโล่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 3 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 3 พ.ย.62
(อ่าน 34)
หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช. ชิงโล่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช. ชิงโล่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและนิสิตได้ตื่นตัว และเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพทางภาษาและได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไปในอนาคต โดยโครงการประกวด ประกอบด้วย การเขียนเรียงความ การพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุม การตอบคำถามภาษาอังกฤษ

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช. กว่า 30 โรงเรียน ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดในแต่ละกิจกรรม

ผลการแข่งขันปรากฎ ดังนี้
1. ประเภทการเขียนเรียงความ
    -  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
    -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
    -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

2. ประเภทการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
    - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภูเก็ตวิทยาลัย
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

3.ประเภทการตอบคำถามภาษาอังกฤษ
    - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภูเก็ตวิทยาลัย
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ