คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 15 ณ วัดโคกพยอมสุการาม จังหวัดสงขลา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 3 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 3 พ.ย.62
(อ่าน 57)
หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 15 ณ วัดโคกพยอมสุการาม จังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับวัดโคกพยอมสุการาม จัดโครงการเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 15 ณ วัดโคกพยอมสุการาม ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อสืบสานประเพณีทางศาสนาในสังคมไทยที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยมีวรรณคดีที่ปรากฏเป็นหลักฐาน การเทศน์มหาชาติเป็นการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยให้แก่นักเรียน นิสิต และประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมประเพณีการเทศน์มหาชาติ ทั้งนี้ในด้านกระบวนการจัดพิธี ท่วงทำนองการเทศน์ การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบกัณฑ์เทศน์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสิ่งที่หาชมและหาศึกษาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งยอดปัจจัยทั้งหมดจากพุทธศาสนิกชนถวาย ณ โคกพะยอมสุกามราม ในงานเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 15 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 213,245.50 บาท 

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ