นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสารบรรจุถุงตรา อคส.
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 3 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 3 พ.ย.62
(อ่าน 56)
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสารบรรจุถุงตรา อคส.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสารบรรจุถุงตรา อคส.” จัดโดยองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 โดยมีอาจารย์จารุมาศ  เสน่หา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ดังนี้
 
รางวัลที่ 1 : ทีม อคส. Cofee rice cup
- นายณัฐกานต์ แซ่ว่อง
- นางสาวพัชรีย์ ทองเพิ่ม
- นางสาวสุวิธิดา ฟองโหย
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม ผลิตภัณฑ์ข้าว อคส. สำหรับเด็ก
- นายหัตถชัย วิจิตรโสภา
- นายธนวัฒน์ จันทร์หลี
- นางสาวสุธีกานต์ เพชรโชค

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม ผลิตภัณฑ์อาหารเหลง อคส. บำรุงกระดูก 
- นางสาวปานตะวัน จันทร์ภูธร
- นางสาวพรนิตา ศรีจันทร์งาม
- นายธนวัฒน์ กองสวัสดิ์

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ