นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 3 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 3 พ.ย.62
(อ่าน 65)
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทีม NID Wash & Dry Team ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ทุนการศึกษา 30,000 บาท ในการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2562 “ประกวด Idea Wow สินค้าน่าซื้อ บริการน่าใช้ โดนใจคนชอบเล่นกีฬา” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยมีอาจารย์ ดร.อภินันท์  เอื้ออังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ดังนี้
- นางสาวภัทรชกมล จิรานุกรม 
- นางสาวสกุลณัฐ แผ่นนภากนก
- นางสาวสุลิตา คามวารี

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ