นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทศิลปินหน้าใหม่ จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 7 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 7 พ.ย.62
(อ่าน 222)
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทศิลปินหน้าใหม่ จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายสมชาย  สีดำอ่อน นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ เอกศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทศิลปินหน้าใหม่ จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 จากผลงานสื่อผสมบนแผ่นไม้ที่มีชื่อว่า ภาพลักษณ์ของชีวิตจากใบหน้า หมายเลข 2 โดยศิลปินได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเครือญาติที่ดิ้นรนหาเลี้ยงชีพตามวิถีชีวิตชนบท ผ่านเทคนิคการตอกหนังตะลุงแบบโบราณมาประยุกต์ให้เข้ากับการใช้สี ทำให้เกิดความงามที่แตกต่างของโครงหน้าต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงความทุกข์ ความเหน็ดเหนื่อยและความลำบากของคนในครอบครัว โดยผลงานชิ้นนี้มีความดิบและความซื่อในเรื่องการแสดงอารมณ์บนใบหน้า ประกอบกับวัสดุที่ใช้คือหนังวัวและเทคนิคการเย็บมือในจุดเชื่อมต่อของการแสดงอารมณ์ ทำให้ผลงานชิ้นนี้โดดเด่นและน่าสนใจ

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2562 นับเป็นปีที่ 10 ของการจัดการประกวดในประเทศไทย โดยครั้งนี้มีจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 39 ทำให้ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดมีจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตลอดระยะเวลา 10 ปี

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ