คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสเปิดโครงการยุติธรรมสร้างสุข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 13 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 13 พ.ย.62
(อ่าน 249)
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสเปิดโครงการยุติธรรมสร้างสุข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสร้างสุขครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ข้าราชการ  พนักงาน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน  ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานเปิดศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยศูนย์ดังกล่าวเปิดรับให้คำปรึกษาด้านกฏหมายให้แก่ประชาชนทั่วไป และมีกิจกรรมด้านกฏหมายเชิงรุกร่วมกับองค์กรและชุมชนอย่างต่อเนื่อง