นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล The Design Challenge (ดีไซน์โดดเด่น) "Circular Way" SCG The Challenge 2019
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 16 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 16 พ.ย.62
(อ่าน 751)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล The Design Challenge (ดีไซน์โดดเด่น) "Circular Way" SCG The Challenge 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายพีรณัฐ ปิ่นสุวรรณ และนางสาวจามจุรี สังข์ทอง  นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล The Design Challenge (ดีไซน์โดดเด่น) “Circular Way” SCG The Challenge 2019 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศิลปินหน้าใหม่ จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน กับโครงการ “The Challenge – Packaging Design Contest 2019”  จัดโดยธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และร่วมกันพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทย โดยมีโจทย์การออกแบบภายใต้แนวคิด “Move towards a Circular Way” บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับสินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ อาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน และเครื่องดื่ม ซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วม “Marketing & Design Camp” และชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ