มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรม "การอบรม Objectives and Key Results (OKRs)"
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 16 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 16 พ.ย.62
(อ่าน 507)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรม "การอบรม Objectives and Key Results (OKRs)"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรม "การอบรม Objectives and Key Results (OKRs)" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ วิทยากรด้านการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารคุณภาพ บรรยายพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคนิคการขับเคลื่อนองค์กรด้วย OKRs ทั้งระบบ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรเข้าร่วมการอบรมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ภาพ/่ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา