นิสิตหลักสูตรศิลปศึกษา ได้รับรางวัลจากการประกวดชุดยูนิฟอร์มแกนนำท่องเที่ยวชุมชน ตำบลหัวเขา ภายใต้แนวคิดความงดงามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 31 ต.ค.62 หมดอายุข่าว 30 พ.ย.62
(อ่าน 98)
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรศิลปศึกษา ได้รับรางวัลจากการประกวดชุดยูนิฟอร์มแกนนำท่องเที่ยวชุมชน ตำบลหัวเขา ภายใต้แนวคิดความงดงามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายเฉลิมพงษ์ พิมพ์เทพ  นายพีรพัฒน์ เย็นใจ และ นายอับดุลลา เจกหามะ นิสิตหลักสูตรศิลปศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลชมเชย ในการประกวดชุดยูนิฟอร์มแกนนำท่องเที่ยวชุมชน ต.หัวเขา ภายใต้แนวคิดความงดงามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ซึ่งโครงการดังกล่าวชุมชน ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว Ecotourism Songkhla Thailand” โดยได้รับการสนับสนุนจาก ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของ ต.หัวเขา ให้เป็นที่รู้จัก ทางวิสาหกิจชุมชน Ecotourism Songkhla Thailand จึงดำเนินโครงการร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย (มทร.) และ ร้าน Songkhla Station สถานีความสุข สถานีสร้างสรรค์ จัดการประกวดชุดยูนิฟอร์มแกนนำการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขา ภายใต้แนวคิดความงดงามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวชุมชนตำบลหัวเขาซึ่งผู้ชนะจะได้รับรางวัลและนำผลงานการออกแบบไปจัดแสดง ณ central festival hatyai

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ