นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสหกิจต่างประเทศ ณ วัดพุทธบูชา ประเทศสหรัฐอเมริกา
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 5 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 5 ธ.ค.62
(อ่าน 104)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสหกิจต่างประเทศ ณ วัดพุทธบูชา ประเทศสหรัฐอเมริกา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้แก่ นายชุติพนธ์ ชูชนะ และ นายนรไชย สามแก้ว ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสหกิจต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 – 27 เมษายน 2563 ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของศาสตร์วิทยาศาสตร์การกีฬา วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย ในรูปแบบต่างๆ ทั้งสอนทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย รวมทั้งการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและชุมชนรอบๆ วัดพื้นที่แอตแลนต้า ณ วัดพุทธบูชา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ