นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับภูมิภาค ในการประกวดแผนสื่อสารการตลาด ปีที่ 4 The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 6 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 6 ธ.ค.62
(อ่าน 91)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับภูมิภาค ในการประกวดแผนสื่อสารการตลาด ปีที่ 4 The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ทีม The Horror นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับภูมิภาค ในการประกวดแผนสื่อสารการตลาด ปีที่ 4   "The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง" ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น1 หอศิลปกรุงเทพฯ จัดโดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีอาจารย์จารุมาศ เสน่หา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ดังนี้

1. นายศรินทร์ กูโน
2. นางสาวปิยวรรณ ยอดแก้ว
3. นางสาวณัฐทวิกา เชื่อมใจ
4. นายสันต์ วังนิคม

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดเพิ่มเติม