คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 7 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 7 ธ.ค.62
(อ่าน 31)
หัวข้อข่าว : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะ ฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  นำโดย นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พร้อมคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุม SC 216 ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการแก่ครูผู้สอน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน  โดยได้ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ในการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการแก่ครูผู้สอน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการ  สนับสนุนผู็ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและแหล่งเรียนรู้  ทั้งนี้ทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองผู้เรียน ผู้สอน อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งการวิจัย วิชาการและงบประมาณ

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา