นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากกิจกรรม คิดดี โชว์ แชร์ เด็กใต้ฉลาดใช้สื่อสู่นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ประจำปี 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 16 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 16 ธ.ค.62
(อ่าน 80)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากกิจกรรม คิดดี โชว์ แชร์ เด็กใต้ฉลาดใช้สื่อสู่นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ประจำปี 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากกิจกรรม คิดดี โชว์ แชร์ เด็กใต้ฉลาดใช้สื่อสู่นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทักษิณ สภาผู้ชม และผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ไทยพีบีเอส กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์สื่อ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 12 สงขลา และหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ดังนี้

ทีม Armando
รางวัลชนะเลิศ The Best 2019 นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ประจำปี 2562 คิดดี • โชว์ • แชร์ : 2019 เด็กใต้ฉลาดใช้สื่อสู่นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ คิดดีไอดอล ปีที่ 3
1. นายกันตณัฐ ต้องเซ่งกี่
2. นางสาวกัลยรัตน์ ศรีมะหันโต
3. นายกาแมน หมัดอะด้ำ
4. นางสาวเจนจิรา นิยมเดชา
5. นางสาวณัจดา แขกพงค์
6. นางสาวตรงกมล นวลสกุล
7. นางสาวธนัชชา วัดจัง
8. นายธนาสิทธ์ เตชพัฒนากร
9. นางสาวนิตชา พูลภิรมย์
10. นางสาวปิยะวรรณ ศรีถาวร
11. นางสาวนูรีตา มามะ
12. นางสาวพิชามน ปางวัชรากร
13. นางสาวโสริยา แป้นนวล
14. นางสาวอามานี ดอเล๊าะ
15. นางสาวสุภาพร พูลขาว
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์จิราพร คงรอด

ทีม ก็มาดิคร้าบ
รางวัล คิดดี iDOL ประเภท พื้นที่ปฏิบัติการดีเด่น นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ประจำปี 2562 คิดดี • โชว์ • แชร์ : 2019 เด็กใต้ฉลาดใช้สื่อสู่นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ คิดดีไอดอล ปีที่3
1. นางสาวนราภรณ์ เกื้อสุข
2. นางสาวณัฐทวิกา เชื่อมใจ
3. นางสาวปิยวรรณ ขนอม
4. นางสาวปิยวรรณ ยอดแก้ว
5. นางสาวขวัญชนก ใจกล้า
6. นายวสันต์ วังนิคม
7. นายศรินทร์ กูโน
8. นายณัฐพล ปานแดง
9. นายปพน คงเกตุ
10. นายธีรเดช ศรีอินทร์
11. นายณัฐพงศ์ ชูมนตรี
12. นายเทพรักษา กังแฮ
13. นายวชิรนัน ทองเส็ม
14. นายสุรเชษฐ์ ใจคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์จารุมาศ เสน่หา

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ