ผลงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และคณะ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง สื่อการเรียนการสอนชุดทดลองแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อตัวนำกระแส
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 26 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 26 ธ.ค.62
(อ่าน 177)
หัวข้อข่าว : ผลงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และคณะ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง สื่อการเรียนการสอนชุดทดลองแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อตัวนำกระแส
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายศุภกร กตาธิการกุล บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และคณะ (นางสาวณัฐณิชา อรน้อม และ ผศ.มารีนา มะหนิ) ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง: สื่อการเรียนการสอนชุดทดลองแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อตัวนำกระแส อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 15486 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกอนุสิทธิบัตรให้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562