มหาวิทยาลัยทักษิณ เดินหน้าลดปัญหาขยะทะเล สร้างนิสิตจิตอาสา รักษ์ทะเล ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายชุมชนพื้นที่ จังหวัดสตูล มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 26 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 26 ธ.ค.62
(อ่าน 47)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ เดินหน้าลดปัญหาขยะทะเล สร้างนิสิตจิตอาสา รักษ์ทะเล ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายชุมชนพื้นที่ จังหวัดสตูล มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จังหวัดสตูล และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล และคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการ “นิสิตจิตอาสา รักษ์ทะเล” ณ ลาน 18 ล้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนิสิตจิตอาสา ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในกิจกรรมนอกชั้นเรียน ตามปณิธาน “มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม” โดยมีนายธานี หะยีมะสะและ นายอำเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนา “จังหวัดสตูล กับการเป็นอุทยานธรณีโลกสตูล” โดย ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี (มหาวิทยาลัยทักษิณ) ดร.บรรจง ทองสร้าง (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล (นิสิตปริญญาเอก) และ ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา