มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ASWARA ประเทศมาเลเซีย
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 27 พ.ย.62 หมดอายุข่าว 27 ธ.ค.62
(อ่าน 78)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ASWARA ประเทศมาเลเซีย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ National Academy of Arts, Culture and Heritage (ASWARA) ประเทศมาเลเซีย และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ และ National Academy of Arts, Culture and Heritage (ASWARA) ประเทศมาเลเซีย วัตถุประสงค์ในการลงนามเพื่อพัฒนาวิชาการและการศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนานิสิตและบุคลากร ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือมีกิจกรรมร่วมกันประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน การฝึกงานของนักศึกษา การจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ การจัดแสดงดนตรี และกิจกรรมอื่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนิสิตและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยทักษิณในการพัฒนาขีดความสามารถ เชิงวิชาการในทางการแข่งขันในระดับสากลได้ในอนาคต

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย / คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ