นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 23 ธ.ค.62 หมดอายุข่าว 23 ม.ค.63
(อ่าน 137)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 หัวข้อ “ประกวดไอเดีย WoW ธุรกิจสดใส ตอบโจทย์วัย 60 Plus+” จัดโดย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สนับสนุนงบประมาณโดย ธนาคารออมสิน ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
นิสิตสาขาวิชาการตลาด ทีมสะเก็ดดาว
- นางสาวสุดารัตน์ สาเล๊ะ
- นางสาวทิฆัมพร กั้วพานิช
- นางสาวสมิตา เสนาทิพย์
- นายยศกร สะแหละ
- นายดาวุด ดินอะ
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ ทีม Wow Team
- นางสาว กัลยรัตน์ นึกหมาย
- นางสาว ดรุณี เปาะจิ
- นางสาว นิรชา เบ็ญหาวัน
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร

3. รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท
นิสิตสาขาวิชาการตลาด ทีม Team Work
- นางสาวกัลยรัตน์ ฉัตรรวีวงศ์
- นางสาวจิราภา บุริค
- นายบิลลาเด็น แขกพงค์
- นายศุภวิชญ์ สุวรรณธนะ
- นางสาว นภัสวรรณ เส็มสา
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์จิราพร คงรอด


4. รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท
นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ ทีม Alone Team
- นายธีรนันท์ แซ่เจียง
- นางสาวจอมขวัญ ศรีสุวรรณ์
- นายฉัตรชัย จันทคาม
- นางสาวแพรวนภา บำรุงโชค
- นายพงศกร อุไรรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ