นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการ Grab campus challenge 2019
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 23 ธ.ค.62 หมดอายุข่าว 23 ก.พ.63
(อ่าน 200)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการ Grab campus challenge 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ทีม บัดดี้ นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด โครงการ Grab campus challenge 2019 ในการส่งไอเดียสร้างสรรค์ในหัวข้อ “ชีวิตดีๆที่มี Grab” ณ ศูนย์แกร็บหาดใหญ่ มีอาจารย์จารุมาศ เสน่หา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ดังนี้

1. นาย ณัฐกานต์ แซ่ว่อง
2. นางสาว พัชรีย์ ทองเพิ่ม
3. นางสาว วรัญญา แสงจันทร์
4. นางสาว วริศรา บุญจันทร์
5. นางสาว สุวิธิดา ฟองโหย
6. นางสาว อังคณา ชนะเมือง

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ