นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉันรักษ์ ในโครงการคิดเพื่อน้อง...บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 23 ธ.ค.62 หมดอายุข่าว 23 ม.ค.63
(อ่าน 128)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉันรักษ์ ในโครงการคิดเพื่อน้อง...บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวจิราณี เหมือนชัย นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา การประกวดเรียงความ หัวข้อ "ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉันรักษ์" ในโครงการคิดเพื่อน้อง...บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3 จัดโดย ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ