นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดร้องเพลงรายการ Isuzu ร้องเพลงฮิต พลิกสู่ฝัน
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 7 ม.ค.63 หมดอายุข่าว 7 ก.พ.63
(อ่าน 97)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดร้องเพลงรายการ Isuzu ร้องเพลงฮิต พลิกสู่ฝัน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 นิสิตเอกขับร้อง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดร้องเพลง รายการ Isuzu : ร้องเพลงฮิต พลิกสู่ฝัน  ในงาน All-New Isuzu D-Max Infinite World  ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ โดยมีคุณโจ้ โปรดิวเซอร์จาก GMM Grammy และคุณนิกส์ The Star เป็นคณะกรรมการ ซึ่งนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ได้รับรางวัล จำนวน 3 คน จากผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 28 คน ประกอบด้วย

1. นายสุทธิวัฒน์ ศรีอินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. นางสาวศรัณย์รัชณ์ รัตนมนตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1
3. นางสาวรุจิกร พูลสวัสดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์สุภาพร ฉิมหนู 

รายละเอียด