นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 17 ม.ค.63 หมดอายุข่าว 17 ก.พ.63
(อ่าน 164)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 24-27 ธันวาคม 2562 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีสถาบันเข้าร่วมทั้งหมด 27 แห่ง ซึ่งกีฬาเกียร์สัมพันธ์ หรือ เกียร์เกมส์ เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาของนิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากทุกสถาบันทั่วประเทศไทย จัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) และมีสถาบันต่าง ๆ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน มีนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่ได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้

1. นางสาวฉัตรธิดา  ประเทืองกุล 
    - 1 เหรียญทอง ว่ายน้ำหญิง กบ 50 เมตร
    - 1 เหรียญเงิน ว่ายน้ำหญิง ฟรีสไตล์ 50 เมตร
    - 1 เหรียญทองแดง ว่ายน้ำหญิง ผีเสื้อ 50 เมตร

2.นางสาวอาภัสรา  อุชุภาพ 
   - 1 เหรียญทองแดง ว่ายน้ำหญิง กรรเชียง 50 เมตร 

3. นางสาวอภิสรา รัตนวงศ์ และนางสาวจิตอัปสร  ชำนาญ
    - 1 เหรียญเงิน เปตองหญิงคู่

4. นางสาวอภิสรา  รัตนวงศ์ / นางสาวจิตอัปสร  ชำนาญ / นางสาวเรวดี ริมเขต และ นางสาวศศิธร  คงยอด
    - 1 เหรียญทองแดง เปตองหญิงทีม

5. นางสาวเพชรไพลิน ประดับ / นางสาวเมธาวี หมัดสุวรรณ / นางสาวจุฑาลักษณ์ หกหนู และนางสาวเมธาวี  บุญพูล
    - 1 เหรียญเงิน วิ่ง 4 x 400 เมตรหญิง

6. นางสาวญาณวรรธน์ ทองนุ่น และนายอิสระ มีจิตร
    - 1 เหรียญทองแดง หมากกระดาน (เอเเม็ท)

7. นายณฐวรรษ  มยะกุล  และนางสาวฉัตรธิดา  ประเทืองกุล
    - 1 เหรียญเงิน เทนนิส คู่ผสม

ภาพ/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

  รายละเอียดเพิ่มเติม