ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี พ.ศ.2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 20 ม.ค.63 หมดอายุข่าว 20 ก.พ.63
(อ่าน 198)
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี พ.ศ.2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดกิจกรรม โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มีการมอบรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" และ "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" ประจำปี 2563 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" BEST PRACTICE AWARDS 2020 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" BEST PRACTICE AWARDS 2020  สาขา ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ