มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีน Chinese Culture Festival 2020
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 23 ม.ค.63 หมดอายุข่าว 23 ก.พ.63
(อ่าน 104)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีน Chinese Culture Festival 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีน ”Chinese Culture Festival 2020” สานสัมพันธ์วัฒนธรรม 2 แผ่นดิน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมเทศกาลวัฒนธรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่ทั้ง 2 สถาบันมีความร่วมมือกันมา ไม่เพียงแต่ได้นําเสนอสิ่งที่มีคุณค่าและสําคัญของจีนมาแสดงเท่านั้น มีการจัดแสดงนิทรรศการ จํานวน 8 บูธ และนิทรรศการเฉพาะพิเศษ เช่น การแสดงดนตรีจีนพื้นเมือง ศิลปะการชงชาจีน การแพทย์แผนจีน การเขียนพู่กันจีน อาหารประเพณีต่าง ๆ ในเทศกาลตรุษจีน และการแนะนำทุนการศึกษาต่อในประเทศจีน โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการผลงานภาพถ่ายจากกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําจังหวัดสงขลา และมีนิสิตและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงานกว่า 200 คน

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขล