นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวด Smart Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 28 ม.ค.63 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.63
(อ่าน 96)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวด Smart Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562  นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท ในการประกวด Smart Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2562 หัวข้อ “ประกวดไอเดีย WoW ทำ Marketing Content นำเสนอผลิตภัณฑ์ ธนาคารออมสิน” จัดโดย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สนับสนุนงบประมาณโดย ธนาคารออมสิน ดังนี้

1. ทีม ไฮไลท์
    - นางสาวสุดารัตน์ สาเล๊ะ
    - นางสาวทิฆัมพร กั้วพานิช
    - นางสาวสมิตา เสนาทิพย์
    - นายกฤษฎา ไวยรัตน์
    - นายดาวุด ดินอะ
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร

2. ทีม Papermoon
    - นางสาวกชวรรณ พรหมชัย
    - นายติณณภพ ไชยวรณ์
    - นางสาวทรงพร คำศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
 
ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ