นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 17 ก.พ.63 หมดอายุข่าว 17 มี.ค.63
(อ่าน 154)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2563 หัวข้อ “ประกวด Creative Idea นำเสนอของเล่น หรือ เกม เสริมทักษะ สร้างรายได้” จัดโดย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สนับสนุนงบประมาณโดย ธนาคารออมสิน ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
ทีม Phenomenal
1.นายจตุพล ทองคำ
2.นางสาวนันทกาญจน์ ฉุนเฉียว
3.นางสาวศิรินภา ไฝ่เส้ง
4.นายศิริพงศ์ อัศจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ


รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท 
ทีม  Lucky Winner
1.นางสาวอชิรญาณ์  นันทชัยพิทักษ์ 
2.นางสาวณัฏฐ์พัชร์  พรมกิตติยานนท์
3.นางสาวฐิตินนท์  แซ่ตั้ง
4.นางสาวพิมพ์ชนก  จันเขียด
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ