ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมหารือ ปปช. เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 24 ก.พ.63 หมดอายุข่าว 24 มี.ค.63
(อ่าน 115)
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมหารือ ปปช. เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย/ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา