รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ เข้ารับรางวัลเพชรราชภัฏเนื่องในวันราชภัฏ 63 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 24 ก.พ.63 หมดอายุข่าว 24 มี.ค.63
(อ่าน 166)
หัวข้อข่าว : รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ เข้ารับรางวัลเพชรราชภัฏเนื่องในวันราชภัฏ 63 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับรางวัลเพชรราชภัฏ ประเภทศิษย์เก่า (วิทยาลัยครูยะลา)  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในวันราชภัฏ 63 สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ ถวายราชสดุดี ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา