มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 27 ก.พ.63 หมดอายุข่าว 27 มี.ค.63
(อ่าน 134)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มภารกิจแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 2 (อาคาร 17) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทั้งนี้ได้รับสนับสนุนรถดับเพลิง รถฉุกเฉิน และทีมป้องกันภัย จากเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และได้รับสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา