นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 4 มี.ค.63 หมดอายุข่าว 4 เม.ย.63
(อ่าน 97)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2563 หัวข้อ “ประกวด Creative Idea นำเสนอของเล่น หรือ เกม เสริมทักษะ สร้างรายได้” จัดโดย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สนับสนุนงบประมาณโดย ธนาคารออมสิน ดังนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
    ทีม Papermoon
    - นางสาวกชวรรณ  พรหมชัย
    - นายติณณภพ  ไชยวรณ์
    - นางสาวทรงพร  คำศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย

2. รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท 
    ทีม เรามันปัง
    - นายกฤษณะ ปานนิล
    - นางสาวขนิษฐา ยิ่งขำ
    - นางสาวอภิสรา บัวคีรี
    - นางสาววาสนา ปานพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ