คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเชิญให้ลงตีพิมพ์ข้อมูล BIOGRAPHICAL DATA ในหนังสือ WHO'S WHO IN THAILAND 2020 ฉบับพิเศษ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 8 มิ.ย.63 หมดอายุข่าว 8 ส.ค.63
(อ่าน 172)
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเชิญให้ลงตีพิมพ์ข้อมูล BIOGRAPHICAL DATA ในหนังสือ WHO'S WHO IN THAILAND 2020 ฉบับพิเศษ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเชิญให้ลงตีพิมพ์ข้อมูล BIOGRAPHICAL DATA ในหนังสือ WHO’S WHO IN THAILAND 2020 ฉบับพิเศษ 24th Anniversary Special Edition ซึ่งเป็นหนังสือบันทึกเกียรติประวัติ ความภูมิใจ และความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงาน ที่จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่อย่างกว้างขวางในระดับบริหารองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ