IMT-GT Virtual Mobility Programme: Teen Talk Project
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 11 มิ.ย.63 หมดอายุข่าว 11 ก.ค.63
(อ่าน 141)
หัวข้อข่าว : IMT-GT Virtual Mobility Programme: Teen Talk Project
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย และ Syiah Kuala University ประเทศอินโดนีเซีย จัดกิจกรรม IMT-GT Virtual Mobility Programme: Teen Talk Project ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ Series 1: Transitioning from Face to Face to Online Learning: The Good and the Bad เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยครั้งนี้ Universiti Malaysia Perlis เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเวทีให้นิสิตนักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ภายใต้หัวข้อที่กำหนดกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ IMT-GT UNINET และกำหนดหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม

สำหรับกิจกรรม IMT-GT Virtual Mobility Programme: Teen Talk Project มีกำหนดจัดทั้งหมด 6 ครั้ง โดยจะมีการจัดเดือนละครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 และกิจกรรมครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ