นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 (2020-2021 Global Undergraduate Exchange Program)
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 16 มิ.ย.63 หมดอายุข่าว 16 ก.ค.63
(อ่าน 98)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 (2020-2021 Global Undergraduate Exchange Program)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวฟาติน ฮูลู นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 (2020-2021 Global Undergraduate Exchange Program) โดยมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564) ซึ่งจัดโดย มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ