ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณลงพื้นที่ จ.สตูล ให้กำลังใจประชาชนในช่วงสถานการณ์ covid-19
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 24 ก.ค.63 หมดอายุข่าว 24 ก.ย.63
(อ่าน 116)
หัวข้อข่าว : ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณลงพื้นที่ จ.สตูล ให้กำลังใจประชาชนในช่วงสถานการณ์ covid-19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 โดย พ.ต.อ. พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด ภาค 4 พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.43 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมพบปะประชาชนและนักเรียน ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ส้านแดง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล พร้อมมอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมทั้งเจลล้างมือพร้อมใช้ซึ่งผลิตโดยคณะอุตสาหกรรมการเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อให้กำลังใจประชาชนในช่วงสถานการณ์ covid-19 ภายใต้โครงการ “ตำรวจไทยไม่ทิ้งกัน”

โดยตลอด 11 ปีที่ผ่านมา กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 และมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกันการพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาคุณภาพนักเรียน พัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ ส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ตชด. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นลำดับ โดยเป้าหมายสูงสุดของโครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสนองพระราชดำริในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ตชด. ให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น